Tønder Sygehus er bevaret! Kampagnen har været en succes – og Tønder Sygehus´ Venner vil gerne takke alle for det fantastiske samarbejde. At sygehuset er bevaret, betyder dog ikke at Tønder Sygehus´ Venner lukker ned og går i dvale – tværtimod – for ingen kan vide, hvad fremtiden bringer.

I første omgang  indkaldes derfor til generalforsamling – og alle er hjertelig velkomne.

131x90_generalforsamling

Dagsorden til den ordinære generalforsamling:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens årsberetning.
  3. Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.

Forslag, der af foreningens medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet til foreningens formand, Tina Grøhn (tinagroehn@bbsyd.dk)  senest 8 dage før generalforsamlingen.

Læs vedtægterne her

Følg os på Facebook